Kolay Ürün Seçimi

KONİK KİLİT SİSTEMLERİ

  • GİRİŞ YAP
  • ÜYE OL

İSO Rüzgar Türbini URGE Proje Ortağı Olarak

İSO Rüzgar Türbini URGE Proje Ortağı Olarak

Dünya nüfusunun hızla artışı ve gün geçtikçe gelişen teknolojiye paralel olarak dünyada tüketilen elektrik miktarı da artmakta ve enerji açığı ortaya çıkmaktadır. Özellikle fosil kaynaklı yakıtların rezervinin azaldığı ve hali hazırda Dünya atmosferine salınan zararlı gazların yarattığı sera etkisi gözönüne alındığında, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi günden güne artmaya başlamıştır. Özellikle yenilebilir enerji kaynaklarını kullanmada(güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vb.) tek önemli maliyetin yatırım ve kurulum maliyeti olduğu ve bu maliyetlerin çok kısa sürede kendini amorti edebildiği düşünüldüğünde, bu alana olan ilginin artışı da kaçınılmaz olmaktadır.

Ülkemiz fosil yakıtlar bakımından zengin olmadığı için son zamanlarda yenilebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi konusunda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu önemli gelişmelerin gerçekleştiği alanlardan biri de rüzgar enerjisi teknolojisidir. Rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerji türleri arasında, enerji kapasitesi açısından en geniş kullanıma sahip olanlarından biridir. Bu enerji türünün yaygınlaşması için Ülkemizde İstanbul Sanayi Odası’nın başlattığı UR-GE(Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) “Rüzgar Türbini” projesi kapsamında yerli ve milli kaynaklarla rüzgar türbinlerinin üretilmesi amaçlanmakta ve bu amaç doğrultusunda bu iş için elini taşın altına koyabilecek ilgili firmaları bir araya getirerek bu hedefe ulaşılmak istenmektedir. CTL Konik Kilit Sistemleri olarak bu firmalardan biri olmamızın ve bu proje de yer almanın haklı gururunu yaşamaktayız.

Dünya da bu enerjiyi kullanan ülkelere baktığımızda Danimarka ve Almanya başı çekmektedir. Öyle ki, Danimarka’nın yıllık enerji ihtiyacının yarısı rüzgar enerjisi ile sağlanmaktadır. Bu ülkeleri ise Portekiz, İrlanda ve İspanya gibi ülkeler takip etmektedir. Rüzgar türbini için gerekli ekipman üretiminde ise ABD ve Çin başı çekmekle beraber, bu ülkeler daha çok ihracat yapmaktadır. Görüldüğü üzere dünyada hali hazırda rüzgar enerjisini bu kadar aktif ve verimli kullanan ülkeler varken, özellikle fosil kaynak bakımından çok zengin olmayan ülkemizin yenilebilir enerji kaynağı potansiyelini kullanarak elektrik üretim kapasitesini bu ve benzeri alanlara yoğunlaştırması ve bunu da yerli imkanlarla gerçekleştirmesi bir bakıma milli bir mesele konumundadır.

Rüzgar türbinleri 4 ana kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; nasel, hub, kanat ve gövdedir. Nasel rüzgar türbininin en önemli kısmıdır. Elektrik üretimini gerçekleştiren, türbin güvenliği ve bakımını sağlayan tüm birimler bu bölümde bulunmaktadır. CTL Konik Kilit Sistemleri olarak tam bu kısımda, rotor mili-dişli kutusu-jeneratör arasındaki bağlantıyı sağlamada devreye girip, döner hareketin verimli şekilde iletilmesi hususunda ürünlerimizle çözüm oluşturuyoruz. Özellikle dişli kutusu bağlantısında CTL600 serisi Şirink Disk ürünümüz ile yüksek performanslı mil-göbek bağlantıları sağlayarak, rüzgarın kanatları döndürme, kanatlarında nasel içerisindeki önemli kısımlara dönel hareketi iletmesi aşamasında çözüm oluşturuyoruz.