Kolay Ürün Seçimi

KONİK KİLİT SİSTEMLERİ

  • GİRİŞ YAP
  • ÜYE OL

Konik kilitlerle ilgili bilinmesi gerekenler

Konik kilitlerle ilgili bilinmesi gerekenler

Konik kilit sistemlerinin başarım değerleri katalogta belirtildiği üzeredir. Ürünlerin başarım değerlerini belirlemede en önemli etmenlerin başında sürtünme katsayısı, koniklik açısı ve ürünün vida sayısı parametreleri gelmektedir. Bunların yanı sıra, mil çapı, göbek iç çapı, konik kilit mil temas uzunluğu, konik kilit göbek temas uzunluğu gibi parametreler de önemli diğer hususlardır. Standart bir konik kilit sisteminde bu parametrelerden herhangi birinde yapılmak istenen değişikliğin neticesinde, ilgili katalogdaki başarım değerlerinin de değişkenlik göstermesi beklenen bir durumdur. Tıpkı rulmanların zamanla tüm dünyada kabul edilen standartlarının oluştuğu gibi, konik kilit sistemleri üreticisi firmaların ürünlerinde de belirli bir standart yakalanmış durumdadır. Dolayısı ile bu parametrelerden birinde yapılmak istenen değişiklik, dünya konik kilit sistemleri üreticilerinin de kabul ettiği gibi CTL konik kilit sistemleri olarak, özel ürün üretimi kapsamında değerlendirmesini yapmakta ve başarım değerlerini yeniden ele alıp, siz müşterilerimizi bu konuda bilgilendirmekteyiz. Standart herhangi bir konik kilit sistemi ürünün dışına çıkılarak tasarım parametrelerinde yapılmak istenecek değişiklik sonucu başarım değerlerini belirlemede izlenebilecek pratik yol şu şekildedir;

  • FN = (Fön x i) / (µ + tanα)                                                                                                                                                                                                           

FN: Normal kuvvet (kN)

Fön: Cıvata ön gerilme kuvveti (kN)

i: Cıvata sayısı

µ: Sürtünme katsayısı

α: Koniklik açısı

  • Mt = FN x d/2 x µ                                                                                                                                                                                                                        

Mt: İletilebilir teorik moment (Nm)

d: Mil çapı (mm)

  • Fass = 2 x (Mt/d)                                                                                                                                                                                                                         

Fass: Eksenel kuvvet (kN)

  • Mtt = [Mt2 – (Fass x d/2)2]½                                                                                                                                                                                                       

Mtt: Bileşke iletilebilir teorik moment (Nm)

  • Ps = FN x 1000 / (π x d x l)                                                                                                                                                                                                        

Ps: Mile uygulanan basınç (N/mm2)

l: Konik kilit etkin temas uzunluğu (mm)

  • Ph = Ps x (d/D)

Ph: Göbeğe uygulanan basınç (N/mm2)

D: Konik kilit dış çapı (mm)                                                                                                                                    

Dikkat: Katalogda belirtilen başarım değerleri teorik değerlerdir. Bu değerler kesinlikle minimum ya da maksimum olarak değerlendirilmemelidir. Uygulamada farklılık görülebilir. Ürün seçiminde, sisteminiz için gerekli başarım değerlerinin, katalogda belirtilen başarım değerlerinden daha düşük olmasına dikkat ediniz.

Görüleceği üzere, teorik olarak herhangi bir model konik kilit sistemlerinin başarım değerlerinin hesaplanmasında, kilit noktalardan biri sürtünme katsayısıdır. Sürtünme katsayısı ürünün yüzey kalitesi ve yağlama ürününün kalitesine bağlı olarak değişkenlik gösteren bir değerdir. Genellikle konik kilit sistemlerinin kullanımında makine yağı kullanılmalıdır. MoS2 ve benzeri yağlayıcılar tercih edilmemelidir. Aksi takdirde ürünün başarım değerleri farklılıklar gösterecektir.